-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | درباره انجمن | اعضاي هيئت مديره انجمن

اعضاي هيئت مديره انجمن

  • دکتر فريدون سياسي رئيس هيئت مديره
  • دکتر تيرنگ نيستاني نايب رئيس هيئت مديره
  • دکتر احمد اسماعيل زاده دبير هيئت مديره
  • دکتر عبدالرضا نوروزي مسئول روابط عمومي هيئت مديره
  • دکتر محمدرضا وفا خزانه دار هيئت مديره
  • دکتر فرزاد شيد فر عضو هيئت مديره
  • دکتر فريبا کوهداني عضو هيئت مديره