-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | درباره انجمن | اعضاي هيئت مديره انجمن

اعضاي هيئت مديره انجمن

  • دکتر فرزاد شيدفر رئيس هيئت مديره
  • دکتر مجيد کارانديش نايب رئيس هيئت مديره
  • دکتر سيده طيبه رهيده دبير هيئت مديره
  • دکتر سيد رضا سبحاني مسئول روابط عمومي هيئت مديره
  • دکتر احمد اسماعيل زاده خزانه دار هيئت مديره
  • دکتر محمدرضا وفا عضو هيئت مديره
  • دکتر رضا اماني عضو هيئت مديره