-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | ليست اخبار

ليست اخبار

عنوان خبرخلاصه خبرتاريخ خبرشرح كامل
توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني براي پيشگيري از ابتلا به عفونت کرونا ويروس

توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني براي پيشگيري از ابتلا به عفونت کرونا ويروس

شرح كامل
سومين همايش بين المللي تغذيه باليني ايران

سومين همايش بين المللي تغذيه باليني ايران-28 الي 30 بهمن ماه 1398

تالار دانشجو و امام رضا دانشگاه علوم پزشکي مشهد


98/11/05
شرح كامل
دومين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن

دومين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن در تاريخ چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 از ساعت 9 الي 10 در سالن اجتماعات ساختمان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

24 آذر
شرح كامل
فراخوان مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي تغذيه ايران

نخستين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن در تاريخ چهارشنبه 29 آبانماه 1398 از ساعت 10 الي12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه تهران 

98/8/14
شرح كامل
آگهي انتخابات انجمن در روزنامه ابرار

چاپ آگهي انتخابات انجمن علمي تغذيه در ايران در تاريخ 10 ام مهر ماه در روزنامه ابرار

شرح كامل
کنگره هاي مرتبط با تغذيه
شرح كامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 6