-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : دومين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن

خلاصه خبر :

دومين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن در تاريخ چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 از ساعت 9 الي 10 در سالن اجتماعات ساختمان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

شرح خبر :

منبع خبر : هيات مديره اعتا

تاريخ خبر : 24 آذر

ليست كلي اخبار