-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : فراخوان مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي تغذيه ايران

خلاصه خبر :

نخستين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن در تاريخ چهارشنبه 29 آبانماه 1398 از ساعت 10 الي12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه تهران 

شرح خبر :

فراخوان مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي تغذيه ايران

بدينوسيله از اعضاي پيوسته انجمن دعوت مي شود در نخستين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن که در تاريخ چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 از ساعت 10 الي 12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران، به نشاني خيابان نادري، خيابان حجت دوست، پلاک 44، تشکيل مي شود شرکت فرماييد. چنانچه حد نصاب لازم (نصف بعلاوه يک اعضاي پيوسته) براي تشکيل جلسه نخست مجمع عمومي فوق العاده بدست نيايد جلسه دوم در تاريخ 27 آذر ماه برگزار مي شود. ساعت و محل برگزاري آن پس از جلسه نخست اعلام خواهد شد.

دستور جلسه: اصلاح مواد 14 و 18 اساسنامه براي برگزاري انتخابات به صورت الکترونيکي

منبع خبر : هيات مديره انجمن علمي تغذيه ايران

تاريخ خبر : 98/8/14

ليست كلي اخبار